تلفن :02126412384 | اورژانس : 09212033965
آدرس : تهران- خیابان شریعتی- روبروی خیابان یخچال- نبش بن بست نراقی - ساختمان پزشکان مهر شماره 1436

معرفی بیماری های حیوانات

آبستنی و زایمان در سگ

طول دوره آبستنی در سگ حدود 68-57 روز (به طور متوسط 62 روز ) می باشد. آبستنی سگ به 3 مرحله تقسیم می شود:

مرحله اول: 16-19 روز پس از جفت گیری. در این زمان تخمک لقاح یافته به دیواره رحم متصل می شود.


مرحله دوم: 19-33 روز پس از لقاح. رشد امبریو در این مرحله اتفاق می افتد.
مرحله سوم: 33 روز پس از لقاح تا زایمان. رشد فتوس در این مرحله اتفاق می افتد.

تشخیص آبستنی در سگ:

بررسی های انجام شده نسان می دهد که اگر تاریخچه دقیقی ازجفت گیری حیوان داشته باشیمدر روز 25-20 آبستنی قادر خواهیم بود که جنین ها را از طریق ملامسه تشخیص دهیم. تشخیص آبستنی توسط سونوگرافی نیز از روز 20 آبستنی مقدور می باشد.
به طور کلی بهترین راه تشخیص آبستنی انجام سونوگرافی می باشد.


نظر دادن

تماس با ما

آدرس :تهران- خیابان شریعتی- روبروی خیابان یخچال- نبش بن بست نراقی - ساختمان پزشکان مهر شماره 1436
تلفن : 02126412384
اورژانس:09212033965

   

جدیدترین مقالات ویستا

عضو خبر نامه ویستا شوید..