تلفن :02126412384 | اورژانس : 09212033965
آدرس : تهران- خیابان شریعتی- روبروی خیابان یخچال- نبش بن بست نراقی - ساختمان پزشکان مهر شماره 1436

جراحی فک و دهان در کلینیک دامپزشکی ویستا

جراحی تخصصی فک دندان اختصاصی سگ و گربه به دلیل بیماری های  ژنتیکی ویا تروما انجام می پذیرد. البته در بخش دندانپزشکی جرمگیری دندان, درمان ناهنجاری های دندانی هم صورت می پذیرد. در بخش تخصصی جراحی ویستا با بهره گیری از جدید ترین متود های جراحی روز به صورت تخصصی در حیوانات خانگی صورت می پذیرد.

تماس با ما

آدرس :تهران- خیابان شریعتی- روبروی خیابان یخچال- نبش بن بست نراقی - ساختمان پزشکان مهر شماره 1436
تلفن : 02126412384
اورژانس:09212033965

   

جدیدترین مقالات ویستا

عضو خبر نامه ویستا شوید..