تلفن :02126412384 | اورژانس : 09212033965
آدرس : تهران- خیابان شریعتی- روبروی خیابان یخچال- نبش بن بست نراقی - ساختمان پزشکان مهر شماره 1436

آزمایشگاه حیوانات کلینیک تخصصی دامپزشکی ویستا

آزمایشگاه تشخیصی

بخش آزمایشگاه تخصصی زیر نظر متخصص کلینیکال پاتولوژیست آماده ارائه خدمات ذیل می باشد:

بخش های:

  • بیوشیمی ( آزمایشات خون) CBC , FULL BIOCHEMISTRY TEST, 
  • آنالیز ادرار
  • آنالیز مدفوع
  • کیت های تشخیصی تخصصی 
  • قارچ شناسی
  • انگل شناسی
  • ویروس شناسی
  • میکروبیولوژی

تماس با ما

آدرس :تهران- خیابان شریعتی- روبروی خیابان یخچال- نبش بن بست نراقی - ساختمان پزشکان مهر شماره 1436
تلفن : 02126412384
اورژانس:09212033965

   

جدیدترین مقالات ویستا

عضو خبر نامه ویستا شوید..