آزمایشگاه

آزمایشگاه تشخیصی

آزمایشگاه تشخیصی

بخش آزمایشگاه تخصصی زیر نظر متخصص کلینیکال پاتولوژیست آماده ارائه خدمات ذیل می باشد:

بخش های:

  • بیوشیمی ( آزمایشات خون) CBC , FULL BIOCHEMISTRY TEST, 
  • آنالیز ادرار
  • آنالیز مدفوع
  • کیت های تشخیصی تخصصی 
  • قارچ شناسی
  • انگل شناسی
  • ویروس شناسی
  • میکروبیولوژی

تماس با ما

آدرس :تهران- خیابان شریعتی- روبروی خیابان یخچال- نبش بن بست نراقی - ساختمان پزشکان مهر شماره 1436
تلفن : 02126412384
اورژانس:09212033965

   ins.jpg  telg.jpg

عضویت در خبرنامه

موقعیت ما بر روی نقشه

  

خطا: 0 Error writing file '/home/vistapet/public_html/cache/com_jchoptimize/jchoptimizetags-16/jchoptimizetags-33/jchoptimizetags-060d87ed8d38e89ae877071e6edf6d58.tag'

0

Error writing file '/home/vistapet/public_html/cache/com_jchoptimize/jchoptimizetags-16/jchoptimizetags-33/jchoptimizetags-060d87ed8d38e89ae877071e6edf6d58.tag'

صفحه اصلی