تلفن :02126412384 | اورژانس : 09212033965
آدرس : تهران- خیابان شریعتی- روبروی خیابان یخچال- نبش بن بست نراقی - ساختمان پزشکان مهر شماره 1436

طب سوزنی حیوانات در کلینیک تخصصی دامپزشکی ویستا

طب سوزنی در کلینیک تخصصی دامپزشکی ویستا

برای اولین بار در ایران طب سوزنی حیوانات خانگی در کلینیک برگرفته از اخرین تکنولوژی روز آمریکا صورت می پذیرد.

تماس با ما

آدرس :تهران- خیابان شریعتی- روبروی خیابان یخچال- نبش بن بست نراقی - ساختمان پزشکان مهر شماره 1436
تلفن : 02126412384
اورژانس:09212033965

   

جدیدترین مقالات ویستا

عضو خبر نامه ویستا شوید..