تلفن :02126412384 | اورژانس : 09212033965
آدرس : تهران- خیابان شریعتی- روبروی خیابان یخچال- نبش بن بست نراقی - ساختمان پزشکان مهر شماره 1436

رفتار شناسی ( تربیت حیوانات)

جلوگیری از سر و صدای حیوان

وقتی حیوان بی خود و بی جهت شروع به پارس کردن می کند بهترین روش جهت جلوگیری از سر و صدا کردن سگ گرفتن پوزه حیوان و فشار بر روی فک های حیوان و یا پاشیدن اسپری غیر سمی و بدمزه در دهان حیوان می باشد. یادآوری می شود که حتما در این هنگام با لحن محکم کلمه نه را خطاب کنید.


نظر دادن

تماس با ما

آدرس :تهران- خیابان شریعتی- روبروی خیابان یخچال- نبش بن بست نراقی - ساختمان پزشکان مهر شماره 1436
تلفن : 02126412384
اورژانس:09212033965

   

جدیدترین مقالات ویستا

عضو خبر نامه ویستا شوید..