تلفن :02126412384 | اورژانس : 09212033965
آدرس : تهران- خیابان شریعتی- روبروی خیابان یخچال- نبش بن بست نراقی - ساختمان پزشکان مهر شماره 1436

پرندگان زینتی و حیوانات خاص در کلینیک دامپزشکی ویستا

پرندگان زینتی و حیوانات خاص در کلینیک تخصصی دامپزشکی ویستا

بخش تخصصی پرندگان زینتی و حیوانات باغ وحشی و خاص به صورت شبانه روزی در خدمت سلامت گونه های خاص می باشد.

تماس با ما

آدرس :تهران- خیابان شریعتی- روبروی خیابان یخچال- نبش بن بست نراقی - ساختمان پزشکان مهر شماره 1436
تلفن : 02126412384
اورژانس:09212033965

   

جدیدترین مقالات ویستا

عضو خبر نامه ویستا شوید..