رفتار شناسی ( تربیت حیوانات)

پنج شنبه, 11 دی 1348 03:30

ممانعت از گدایی کردن غذا توسط سگ

از عادات نا هنجار سگ ها گدایی کردن غذا پای میز یا سفره می باشد. به خاطر داشته باشید به هیچ عنوان نباید تکه ای از غذا به حیوان بدهید و سگ باید بفهمد که فقط مجاز است از ظرف خودش غذا بخورد. برای حیوان جایی را مشخص کرده و او را وادار کنید در هنگام غذا خوردن شما در آنجا مانده و مزاحمتی ایجان نکند.

نظر دادن

تماس با ما

آدرس :تهران- خیابان شریعتی- روبروی خیابان یخچال- نبش بن بست نراقی - ساختمان پزشکان مهر شماره 1436
تلفن : 02126412384
اورژانس:09212033965

   ins.jpg  telg.jpg

عضویت در خبرنامه

موقعیت ما بر روی نقشه

  

خطا: 0 Error writing file '/home/vistapet/public_html/cache/com_jchoptimize/jchoptimizetags-de/jchoptimizetags-87/jchoptimizetags-e69e23fd5bc7b694615d690fcbd2dc92.tag'

0

Error writing file '/home/vistapet/public_html/cache/com_jchoptimize/jchoptimizetags-de/jchoptimizetags-87/jchoptimizetags-e69e23fd5bc7b694615d690fcbd2dc92.tag'

صفحه اصلی