تلفن :02126412384 | اورژانس : 09212033965
آدرس : تهران- خیابان شریعتی- روبروی خیابان یخچال- نبش بن بست نراقی - ساختمان پزشکان مهر شماره 1436

رفتار شناسی ( تربیت حیوانات)

ممانعت از گدایی کردن غذا توسط سگ

از عادات نا هنجار سگ ها گدایی کردن غذا پای میز یا سفره می باشد. به خاطر داشته باشید به هیچ عنوان نباید تکه ای از غذا به حیوان بدهید و سگ باید بفهمد که فقط مجاز است از ظرف خودش غذا بخورد. برای حیوان جایی را مشخص کرده و او را وادار کنید در هنگام غذا خوردن شما در آنجا مانده و مزاحمتی ایجان نکند.


نظر دادن

تماس با ما

آدرس :تهران- خیابان شریعتی- روبروی خیابان یخچال- نبش بن بست نراقی - ساختمان پزشکان مهر شماره 1436
تلفن : 02126412384
اورژانس:09212033965

   

جدیدترین مقالات ویستا

عضو خبر نامه ویستا شوید..