تلفن :02126412384 | اورژانس : 09212033965
آدرس : تهران- خیابان شریعتی- روبروی خیابان یخچال- نبش بن بست نراقی - ساختمان پزشکان مهر شماره 1436

معرفی بیماری های حیوانات

هموبارتنلوز

عامل ایجاد این بیماری یک انگل خونی است که باعث ایجاد کم خونی شدید و پیش رونده در گربه ها می شود. در فرم تحت بالینی این بیماری یک کم خونی ملایم دیده می شود که معمولا قابل تشخیص نبوده و به شکل اتفاقی کشف می شود. در فرم بالینی این بیماری که در گربه هایی که ضعف ایمنی دارند بیش تر اتفاق می افتد ممکن است استفراغ،

ضعف، رنگ پریدگی و یا زردی مخاطات و هم چنین بزرگ شدگی طحال دیده شود.انتقال از طریق آلودگی های کک، انتقال خون و انتقال از مادر به جنین از راه های انتقال این بیماری می باشد. در نتیجه انگل زدایی به موقع حیوان و همچنین رعایت بهداشت از جمله راه های مهم پیش گیری از این بیماری می باشند.


نظر دادن

تماس با ما

آدرس :تهران- خیابان شریعتی- روبروی خیابان یخچال- نبش بن بست نراقی - ساختمان پزشکان مهر شماره 1436
تلفن : 02126412384
اورژانس:09212033965

   

جدیدترین مقالات ویستا

عضو خبر نامه ویستا شوید..