تلفن :02126412384 | اورژانس : 09212033965
آدرس : تهران- خیابان شریعتی- روبروی خیابان یخچال- نبش بن بست نراقی - ساختمان پزشکان مهر شماره 1436

معرفی بیماری های حیوانات

بیماری پانکراتیت مزمن

در جنين حيوان تازه متولد شده ،خون سرخرگ دهليز بطن راست و چپ با يكديگر تركيب ميشود  ،كه به هنگام تولد اين مسير بايد از يكديگر جدا شود  .ما در اين بيماري جدا نشدن اين مسير را PDA ميناميم.علائم :اندام انتهايي خون رساني كم است ،صداي مو رمور سيستول دياستول  را داريم  ودر انتها باعث CHF و افرايش  فشار خون را به همراه دارد .


نظر دادن

تماس با ما

آدرس :تهران- خیابان شریعتی- روبروی خیابان یخچال- نبش بن بست نراقی - ساختمان پزشکان مهر شماره 1436
تلفن : 02126412384
اورژانس:09212033965

   

جدیدترین مقالات ویستا

عضو خبر نامه ویستا شوید..