چاپ کردن این صفحه

معرفی بیماری های حیوانات

بیماری کلسی ویروس

 بيماري حاد و مسري در دستگاه تنفس فوقاني گربه ها است،كه باعث التهاب دهان مي شود.اين ويروس نسبت به مواد ضد عفوني مقاوم مي باشد و تا چند روز باقي مي ماند .اين بيماري از طريق تماس مستقيم با گربه الوده انتقال پيدا ميكند.     علائم:تب،ترشح از چشم و بيني،زخم در  دهان ،پنوموني،اسهال  (در صورت مشاهده علائم فوق به دامپزشكي مراجعه كنيد)